DSC_0690
DSC_0691
DSC_1250
DSC_1300
DSC_1300 2

 Nr konta bankowego:

 55 12 4 0143 1111 1000 0104 81 529

Kancelaria:tel: 14 68 59 540, 600 052 785
Pon.-Sob. po Mszy św.

W piątki dla narzeczonych
Proboszcz: Ks. Jerzy Tokarz
Rezydent: Ks. Józef  Masłoń

Obiekty sakralne

Parafia leży przy drodze prowadzącej z Bochni do Uścia Solnego. Choć wioska wzmiankowana jest wcześnie, bo już w 1365 roku, to parafia w Gawłowie jest o wiele młodsza od osady. Powstanie kościoła w niej stojącego jest ściśle związane z osadnikami niemieckimi z przełomu XVIII i XIX wieku. Gawłów znalazł się podczas zaborów, jak zresztą cała okolica pod rządami austriackimi. Zaborcy zachęcali swoich ziomków do kolonizowania nowo zdobytych ziem. Pierwsi osadnicy zaczęli przybywać do Gawłowa i sąsiednich wiosek już w 1785 roku.

Parafia Gawłów obejmuje swym zasięgiem trzy wioski: Gawłów, Ostrów Szlachecki i Ostrów Królewski. W sumie parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Gawłowie liczy ok. 1500 wiernych. Odpust ku czci Patrona Andrzeja Boboli - niedziela przed lub niedziela po 16 maja.

GAWŁÓW
Kościół  p.w. św. Andrzeja Boboli w Gawłowie
wybudowali Koloniści będący wyznania proetstanckiego w 1809 roku. Był to drewniany zbór, niewielkich rozmiarów, stojący do dziś. Zabytkoway Kościół w Gawłowie wielokrotnie odnawiano.
Cmentarz Ewangelicki z 1807 roku w Gawłowie. Na cmentarzu ocalało niewiele inskrypcji, lecz te, które oszczędził czas i ludzie świadczą o ciekawej historii tego terenu. Wiążą się z intensywną akcją kolonizacyjną, przeprowadzoną przez władze austriackie na tych terenach.
Kaplica cmentarna Matki Bożej Wniebowziętej w Gawłowiepołożona jest na cmentarzu katolickim w Gawłowie. Wewnątrz, w półkolistej absydzie znajduje się Ołtarz wykonany z drewna z figurą gipsową M.B. Wniebowziętej, która usytuowana jest w niszy w formie oślego grzbietu ze sterczynami, ostatnia zwieńczona krzyżem. Być może ołtarz pochodzi z innej budowli. Kaplicę ufundowała rodzina Józef i Julia Flak z Gawłowa w 1955 roku.
Cmentarz parafialny jest bardzo młody, założony dopiero po wojnie w roku 1947, w związku z przejęciem Kościoła od ewangelików.
Mogiła Żołnierzy Austriackich z 1914 roku w Gawłowie, w której pochowanych jest 10 Austriaków z 14 pułku piechoty; 2 Rosjan; 3 mogiły pojedyncze. Daty  śmierci: 30.11.1914, 10.12.1914. Kwatera wojenna na planie prostokąta, ogrodzona parami rur stalowych na betonowych, półkoliście zwieńczonych słupach.
Figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Gawłowie - wzniesiona w 1959 roku. Gipsowy posąg stoi na gzymsowym postumencie, jest osłonięty blaszanym zadaszeniem. Na postumencie są dwa napisy: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami".
Kapliczka przydrożna św. Jana Nepomucena w Gawłowie - zbudowana około 1930 roku z fundacji Jana Ogińskiego i Antoniego Talagi, w miejsce drewnianej, rozebranej w czasie I wojny światowej.
Figura Serca Pana Jezusa w Gawłowie - wzniesiona w 1939 r. z fundacji Józefa i Julii Flaków. Gipsowy posąg na ogzymsowanym postumencie z płaskorzeźbami: Serce N.P. Maryi, św. Julianny. św. Józefa (patronów fundatorów); osłonięta ozdobnym, blaszanym zadaszeniem.
Krzyż  na dawnym Cmentarzu Cholerycznym - wzniesiony, wg tradycji, w 1848 roku.
OSTRÓW
Kaplica p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Ostrowie Szlacheckim, konsekrowana w 1985 roku jest przykładem nowoczesnej architektury sakralnej. W centralnej części znajduje się niewielki ołtarz, w którym umieszczono Krzyż oraz obraz Matki Bożej.
Kapliczka w Ostrowie Szlacheckim istniała już prawdopodobnie w 1868 roku. Podobno ówcześni właściiciele Ostrowa przenaczyli na ten cel należące do nich zabudowania. W tej drewnianej kapliczce wisi obraz Matki Bożej Częstochowskiej, przed którym modliła się hrabina Roztworowska.
Cmentarz parafialny w Ostrowie Królewskim położony w pobliżu Kościoła funkcjonuje od 1986 roku.
Dwie kapliczki przydrożne z 1872 roku.