DSC_0690
DSC_0691
DSC_1250
DSC_1300
DSC_1300 2

 Nr konta bankowego:

 55 12 4 0143 1111 1000 0104 81 529

Kancelaria:tel: 14 68 59 540, 600 052 785
Pon.-Sob. po Mszy św.

W piątki dla narzeczonych
Proboszcz: Ks. Jerzy Tokarz
Rezydent: Ks. Józef  Masłoń

Grupy i wspólnoty

Dziewczęca Służba Maryjna
Dziewczęca Służba Maryjna w naszej parafii składa się z dwóch grup. W Gawłowie animatorkami są : Gabriela Waśko i Patrycja Oświęcimka, spotkania odbywają się w soboty o godzinie 10.00. W Ostrowie animatorką jest Adriana Oleksy, spotkania odbywają się w soboty o godzinie 13.00. Opieka organizacyjna i prowadzenie formacji sprawuje ksiądz mgr Jerzy Tokarz. Celem działalności DSM jest poznanie życia Maryi oraz naśladowanie jej w codziennym życiu przez wzajemną miłość, służbę i otwartość. Cechy te winny charakteryzować każdą „Maryjkę” i tak powinna żyć także w swoim środowisku, a więc w rodzinie i szkole. Dziewczęca Służba Maryjna istnieje w naszej parafii od kilku lat.

Jak włączyć się do DSM ?
Nic prostszego! Wystarczy tylko chcieć - chcieć coś z siebie dać. - Komu? - Matce Najświętszej i Panu Jezusowi, grupie i innym ludziom przyjść na spotkanie.

Liturgiczna Służba Ołtarza
Liturgiczna Służba Ołtarza przy kościele w Gawłowie liczy 23 ministrantów i 10 lektorów a przy kościele w Ostrowie Szlacheckim 19 ministrantów  i 9 lektorów. Opiekę nad LSO sprawuje Ks. Jerzy Tokarz. Posługa ministrantów we wspólnocie parafialnej to przede wszystkim posługa podczas Mszy św., oraz w czasie różnorakich nabożeństw. Nie jest to jedyna forma w jaką są zaangażowani ministranci naszej parafii. Ministranci chętnie i z radością włączają się w różne akcje, jakie są organizowane na terenie naszej parafii. Aby właściwie i dobrze oraz sumiennie spełniać swoją posługę, ministranci przestrzegają zasad związanych z porządkiem służenia. Stosują się do grafiku służenia i odpowiedniej punktacji. Dwa razy w tygodniu przychodzą na wyznaczone obowiązkowe służenie. Ministrantem może zostać chłopiec, który ukończył II klasę Szkoły Podstawowej i przyjął I Komunie św. Potrzeba jeszcze szczerych chęci służenia Panu Bogu i ludziom, oraz odrobinę dobrej woli. Z takim nastawieniem trzeba uczynić jeszcze tylko jedno - zgłosić się do księdza w parafii, który wpisze na listę kandydatów na ministranta.

Kim jest lektor? Lektor to osoba proklamująca, czyli czytającą Słowo Boże podczas Mszy św. i różnych nabożeństw. Szczególną rolę w przywróceniu i docenieniu na nowo tej posługi był Sobór Watykański II. W jednym z Dokumentów Soborowych czytamy, że: Ministranci, lektorzy, komentatorzy spełniają prawdziwą funkcję liturgiczną. Aby dobrze odczytywać Słowo Boże na ambonie, każdy lektor musi być do tego właściwie przygotowany. Zanim dana osoba zostanie ustanowiona lektorem, w ramach tzw. kursu zdobywa podstawowe informacje dotyczące Pisma Św., poszczególnych ksiąg liturgicznych - czyli praktycznego wykonywania tej posługi. Do właściwego i sumiennego spełniania swojej posługi, lektorzy przestrzegają zasad związanych z porządkiem służenia. Stosują się do tzw. grafiku służenia i odpowiedniej punktacji. Raz w tygodniu przychodzą na wyznaczone obowiązkowe służenie, a w niedziele i uroczystości na wyznaczone Msze św.

Jan Paweł II porównał ministrantów i lektorów do gałązek oliwnych wokół stołu. I rzeczywiście tak jest. Nie chodzi tutaj o ozdobę, ale pomoc w organizowaniu każdej Eucharystii. Przecież każda Msza św. jest świętem. Dlatego musimy dbać o to, aby święto było zawsze pełne piękna i powagi. Posługa lektora wiąże się z ascezą czasu. Młodzieniec musi poświęcić trochę czasu dla Jezusa i wspólnoty, która gromadzi się na krótszych i dłuższych nabożeństwach. Dlatego tym, którzy rzetelnie podchodzą do swojej posługi należy się wdzięczność.

Rada Duszpasterska
Według postanowień Soboru Watykańskiego II, jednym z zadań kapłanów jest uświadomienie katolikom świeckim ich współodpowiedzialności za Kościół. Wspólna odpowiedzialność za Kościół zobowiązuje duszpasterzy, aby respektowali rolę świeckich, korzystali z ich rad i współpracy oraz z zaufaniem powierzali im zadania w służbie Ludu Bożego, | zgodnie z zasadą pomocniczości, która stanowi, aby kapłani pozostawiali świeckim wykonywanie funkcji leżących w zakresie ich zdolności i kompetencji (KK 37). Jednym ze sposobów umożliwienia świeckim przeżywania odpowiedzialności za Kościół jest między innym Rada Parafialna.

 

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Gawłowie:

 •  Agnieszka Biernat
 •  Urszula Cholewa
 •  Agnieszka Majta
 •  Eugeniusz Gut
 •  Sławomir Kamionka
 •  Jarosław Gut

 

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Ostrowie:

 •  Marzena Świętek
 •  Barbara Mucha
 •  Stanisław Gołdas
 •  Ryszard Dziedzic
 •  Jerzy Bochenek
 •  Wojciech Rapacz
 •  Waldemar Małek
 •  Karol Serafin

  Parafialny Oddział Caritas
  W 1934 r. Ks. Karol Pękala utworzył w diecezji tarnowskiej akcję zorganizowanego miłosierdzia pod nazwą Caritas. W 1937 Ks. Bp Franciszek Lisowski zatwierdził Związek Caritas Diecezji Tarnowskiej. Dyrektorem został Ks. Karol Pękala - później jako Biskup nadal był jej dyrektorem przez 16 lat. Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana 10 października 1990 roku. Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 roku. Działa w oparciu o ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego. Od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (KRS 0000198645). Caritas Polska koordynuje pracę 44 diecezjalnych i archidiecezjalnych Caritas w Polsce, wspierając je w wykonywaniu ich zadań. Nazwa "Caritas" jest dobrze znana mieszkańcom Diecezji Tarnowskiej, zarówno dzięki wielkim przedsięwzięciom, akcjom pomocy i licznym ośrodkom, jak też poprzez pomoc świadczoną w parafiach w sytuacjach pojedynczych ludzkich czy rodzinnych dramatów i nieszczęść. 8 grudnia 1989 r. po okresie 40 – letniego podporządkowania działalności Caritas państwu komunistycznemu, Abp Jerzy Ablewicz reaktywował  Caritas Diecezji Tarnowskiej. Pierwszym jej Dyrektorem został ks. dr Stanisław Budzik. Dziś trudno sobie wyobrazić misję Kościoła Katolickiego w Polsce, a tym samym Kościoła Tarnowskiego bez Caritas. Wrosła ona w życie diecezji i służy urzeczywistnianiu posługi miłości, jaką Kościół pragnie nieść każdemu człowiekowi, a zwłaszcza temu najbardziej potrzebującemu.

  W naszej parafii już od kilkunastu lat działa Parafialny Oddział Caritas.
  Obecny skład Zarządu Parafialnej Caritas przedstawia się następująco:

Kosciół w Gawłowie:

Przewodniczący:

 • Ks. Proboszcz Jerzy Tokarz 

Członkowie:

 • Czarnota Leokadia
 • Gut Jarosław
 • Wiśniewska Maria


Róże Żywego Różańca
Róża Różańcowa jest modlitewną wspólnotą 20 osób, z których każda codziennie we własnym zakresie odmawia jedną dziesiątkę różańca. Każda osoba przez miesiąc rozważa jedną, przydzielonąjej Tajemnicę Różańca Świętego, w ten sposób codziennie odmawiamy cały różaniec. Członkowie Róży korzystają z łask, jakie mogliby otrzymać, sami odmawiając cały Różaniec. W naszej parafii istnieją Róże Różańcowe Matek i Ojców.

Kosciół w Gawłowie:
Róże Matek:

 • Stanisława Synowiec
 • Agnieszka Biernat
 • Janina Mazurek
 • Kazimiera Norek
 • Edwarda Maćkowska

Róże Ojców:

 • Józef Rogóż

Kosciół w Ostrowie:
Róże Matek:

 • Bronisława Gałka
 • Anna Imiołek
 • Stanisława Jagła
 • Barbara Mucha
 • Stanisława Kołodziej
 • Stefania Maślak
 • Maria Gałka.

Róże Ojców:

 • Stanisław Jagła
 • Józef Gałka